Zapomniałeś hasła? |

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

Poziom kształcenia: II stopień
Liczba semestrów: 4
Typ: stacjonarny
Jednostka prowadząca kierunek: None
Data rozpoczęcia: None
Plan studiów
Efekty kształcenia
Kierunkowe efekty kształcenia
Modułowe efekty kształcenia
Sylabusy
Przeglądanie sylabusów
Rok Studiów 2 (Rocznik 2016)
I stopień, stacjonarny, praktyczny
Rocznik 2015
I stopień, stacjonarny, praktyczny
Rocznik 2014
I stopień, stacjonarny, praktyczny
Rocznik 2013
I stopień, stacjonarny, praktyczny
Rocznik 2012
I stopień, stacjonarny, praktyczny
Pokaż archiwalne kierunki