Zapomniałeś hasła? |

Biologia (fakultatywny blok dydaktyczny) 2016

Poziom kształcenia: II stopień
Liczba semestrów: 4
Typ: stacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Jednostka prowadząca kierunek: Wydział Biologii i Biotechnologii
Data rozpoczęcia: 1 października 2016
Plan studiów
Biologia (fakultatywny blok dydaktyczny)
Efekty kształcenia
Kierunkowe efekty kształcenia
Modułowe efekty kształcenia
Sylabusy
Przeglądanie sylabusów
Rok Studiów 1 (Rocznik 2016)
II stopień, stacjonarny, praktyczny
Rok Studiów 2 (Rocznik 2015)
II stopień, stacjonarny, praktyczny
Pokaż archiwalne kierunki