Zapomniałeś hasła? |

Chemia 2016

Poziom kształcenia: I stopień
Liczba semestrów: 6
Typ: stacjonarny
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Jednostka prowadząca kierunek: Wydział Chemii
Data rozpoczęcia: 1 października 2016
Plan studiów
Analityka Chemiczna
Chemia Kryminalistyczna
Chemia Podstawowa I Stosowana
Chemia Środków Bioaktywnych I Kosmetyków
Efekty kształcenia
Kierunkowe efekty kształcenia
Modułowe efekty kształcenia
Sylabusy
Przeglądanie sylabusów
Rok Studiów 2 (Rocznik 2016)
I stopień, stacjonarny, ogólnoakademicki
I stopień, niestacjonarny, ogólnoakademicki
II stopień, stacjonarny, ogólnoakademicki
II stopień, niestacjonarny, ogólnoakademicki
III stopień, stacjonarny
Rok Studiów 3 (Rocznik 2015)
I stopień, niestacjonarny, ogólnoakademicki
I stopień, stacjonarny, ogólnoakademicki
II stopień, niestacjonarny, ogólnoakademicki
II stopień, stacjonarny, ogólnoakademicki
III stopień, stacjonarny
Rocznik 2014
I stopień, stacjonarny, ogólnoakademicki
I stopień, niestacjonarny, ogólnoakademicki
II stopień, niestacjonarny, ogólnoakademicki
II stopień, stacjonarny, ogólnoakademicki
III stopień, stacjonarny
Rocznik 2013
I stopień, stacjonarny, ogólnoakademicki
I stopień, niestacjonarny, ogólnoakademicki
II stopień, stacjonarny, ogólnoakademicki
II stopień, niestacjonarny, ogólnoakademicki
III stopień, stacjonarny
Rocznik 2012
I stopień, niestacjonarny, ogólnoakademicki
I stopień, stacjonarny, ogólnoakademicki
II stopień, stacjonarny, ogólnoakademicki
II stopień, niestacjonarny, ogólnoakademicki
III stopień, stacjonarny
Rocznik 2011
I stopień, stacjonarny, ogólnoakademicki
II stopień, stacjonarny, ogólnoakademicki
Rocznik 2010
I stopień, stacjonarny, ogólnoakademicki
II stopień, stacjonarny, ogólnoakademicki
Pokaż archiwalne kierunki