Zapomniałeś hasła? |

Edukacja plastyczna 2016

Poziom kształcenia: podyplomowe kwalifikacyjne
Liczba semestrów: 3
Typ: niestacjonarny
Jednostka prowadząca kierunek: Wydział Artystyczny
Data rozpoczęcia: 1 października 2016
Plan studiów
Edukacja plastyczna
Efekty kształcenia
Kierunkowe efekty kształcenia
Modułowe efekty kształcenia
Sylabusy
Przeglądanie sylabusów
Rok Studiów 1 (Rocznik 2016)
podyplomowe kwalifikacyjne, niestacjonarny
Rok Studiów 2 (Rocznik 2015)
podyplomowe kwalifikacyjne, niestacjonarny
Pokaż archiwalne kierunki