Zapomniałeś hasła? |
Moduł E
C
T
S
Łącznie Semestr
1 2 3 4 5 6
WY CW LB KW SE WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
WY CW LB KW SE E
C
T
S
Z
A
L
Moduły obowiązkowe
Biologia rozwoju 2 15 15 15 15 2 Z
Fizyka z elementami biofizyki 5 20 40 20 40 5 E
Matematyka z elementami statystyki 5 30 30 30 30 5 E
Mikologia 3 15 30 15 30 3 Z
Mikrobiologia 5 30 30 30 30 5 E
Ochrona własności intelektualnej 0,5 10 10 0,5 Z
Szkolenia 0,5 8 8 0,5 Z
Technologia informacyjna 2 30 30 2 Z
Wychowanie fizyczne 0,5 30 30 0,5 Z
Anatomia funkcjonalna człowieka 3,5 30 30 30 30 3,5 Z
Botanika ogólna i systematyczna 6,5 30 45 30 45 6,5 E
Ćwiczenia terenowe z botaniki i zoologii 4 4 Z
Fizyczne podstawy diagnostyki instrumentalnej i fizykoterapii 1,5 20 10 20 10 1,5 Z
Parazytologia 2 15 15 15 15 2 Z
Zoologia ogólna i systematyczna z podstawamin taksonomii 7,5 30 60 30 60 7,5 E
Biochemia 8 30 60 30 60 8 E
Fizjologia zwierząt KR 8 30 60 30 60 8 E
Genetyka z elementami genetyki człowieka 5 30 30 30 30 5 E
Ochrona środowiska KR 3 30 15 30 15 3 Z
Radiologia 1 15 15 1 Z
Toksykologia środowiska 5 30 30 30 30 5 E
Biochemia żywienia 1 15 15 1 Z
Biologia ewolucyjna 2 15 15 15 15 2 Z
Biologia komórki KR 7,5 30 60 30 60 7,5 E
Biologia molekularna z elementami diagnostyki molekularnej 5 30 30 30 30 5 E
Ekologia ogólna 6 30 40 30 40 6 E
Elementy patofizjologii 1 15 15 1 Z
Etyka 1 15 15 Z
Podstawy farmakologii 3 15 30 15 30 3 Z
Biologia praktyczna w medycynie 3 40 40 3 Z
Biologiczne podstawy ziołolecznictwa 6 30 40 30 40 6 E
Ewolucja człowieka 2 15 15 15 15 2 Z
Immunologia człowieka z elementami wirusologii 5 30 30 30 30 5 E
Inżynieria genetyczna KP 3,5 15 30 15 30 3,5 Z
Język angielski B2 5 Z Z Z 5 E
Podstawy przedsiębiorczości indywidualnej 0,5 10 10 0,5 Z
Biotechnologia 1,5 30 30 1,5 Z
Botanika farmakologiczna 6 30 40 30 40 6 Z
Ekologia człowieka 1,5 15 15 15 15 1,5 Z
Fizjologia roślin KR 8 30 60 30 60 8 E
Inżynieria biomateriałowa w medycynie 1 15 15 1 Z
Mechanizmy ewolucji 2,5 15 15 15 15 2,5 E
Metody biochemiczne w analityce medycznej 3,5 15 30 15 30 3,5 Z
Seminarium 3 45 45 3 Z
Suma 157 823 30 930 100 45 128 30 145 30 23,5 125 160 25 165 195 30 165 160 15 25,5 90 140 25 25 150 130 30 45 27
Moduły wybieralne
Chemia ogólna i nieorganiczna z elementami analitycznej/General and inorganic chemistry with elements of analysis 6,5 30 45 30 45 6,5 E
Elementy chemii organicznej dla biologów/The elements of organic chemistry for biology students 5 30 30 30 30 5 E
Chemia fizyczna/Physical chemistry 1,5 30 30 1,5 Z
Historia filozofii z elementami filozofii przyrody/Problemy współczesnej filozofii 2 30 30 2 E
Wykłady ogólnouniwersyteckie 1 15 15 1 Z
Suma 16 135 75 30 45 6,5 30 30 5 60 3,5 15 1