Szanowni Państwo, od 2011 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej prowadzi Badania Losów Zawodowych Absolwentów. Celem Badania jest śledzenie przebiegu karier zawodowych naszych Absolwentów i Absolwentek, a jego wyniki będą miały bezpośredni wpływ na zwiększenie jakości kształcenia na naszej Uczelni.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na udział w Badaniu. Kwestionariusz ankiety zostanie przesłany do Państwa na podany w formularzu adres mailowy co najmniej w rok po obronie pracy dyplomowej. Badanie ma charakter poufny, a dane uzyskane z ankiety posłużą wyłącznie do utworzenia zestawień statystycznych.

Dziękujemy,
Zespół Biura Karier UMCS

  1. Ja, niżej podpisana(y), poinformowana(y) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz możliwości ich poprawienia, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z siedzibą pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, moich danych osobowych w celach statystycznych i badawczych oraz na umieszczenie ich w informatycznej bazie danych stworzonej na potrzeby realizacji badań losów absolwentów UMCS (art. 7 pkt 5 oraz art. 23 ust.1 pkt 1-5 i ust. 2 ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997r. nr 133, poz. 833). Jednocześnie deklaruję chęć uczestnictwa w badaniu, które przeprowadzone zostanie drogą mailową min. 6 miesięcy po dacie obrony i polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi na pytania ankietowe. W razie zmiany adresu e-mail poinformuję o tym Biuro Karier UMCS mailem na adres: kariera@umcs.lublin.pl
  2. Ja, niżej podpisana(y), wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z siedzibą pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, moich danych osobowych w celu utrzymywania kontaktów ze mną, zgodnie z art. 7 pkt. 5 oraz art. 23 ust. 1 pkt 1-5 i ust. 2 ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997r. nr 133, poz. 833).