Zapomniałeś hasła? |

Animacja kultury 2016

Poziom kształcenia: I stopień
Liczba semestrów: 6
Typ: niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Jednostka prowadząca kierunek: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Data rozpoczęcia: 1 października 2016
Plan studiów
Fotografia I Film
Teatr I Taniec
Efekty kształcenia
Kierunkowe efekty kształcenia
Modułowe efekty kształcenia
Sylabusy
Przeglądanie sylabusów
Rok Studiów 2 (Rocznik 2016)
I stopień, niestacjonarny, praktyczny
I stopień, stacjonarny, praktyczny
II stopień, niestacjonarny, praktyczny
II stopień, stacjonarny, praktyczny
Rocznik 2015
I stopień, niestacjonarny, praktyczny
I stopień, stacjonarny, praktyczny
II stopień, stacjonarny, praktyczny
II stopień, niestacjonarny, praktyczny
Rocznik 2014
I stopień, niestacjonarny, praktyczny
I stopień, stacjonarny, praktyczny
II stopień, niestacjonarny, praktyczny
II stopień, stacjonarny, praktyczny
Rocznik 2013
I stopień, stacjonarny, praktyczny
I stopień, niestacjonarny, praktyczny
Rocznik 2012
I stopień, stacjonarny, praktyczny
I stopień, niestacjonarny, praktyczny
Pokaż archiwalne kierunki