Zapomniałeś hasła? |

Archeologia 2016

Poziom kształcenia: I stopień
Liczba semestrów: 6
Typ: stacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Jednostka prowadząca kierunek: Instytut Archeologii
Data rozpoczęcia: 1 października 2016
Plan studiów
Archeologia
Efekty kształcenia
Kierunkowe efekty kształcenia
Modułowe efekty kształcenia
Sylabusy
Przeglądanie sylabusów
Rok Studiów 1 (Rocznik 2016)
I stopień, stacjonarny, praktyczny
II stopień, stacjonarny, ogólnoakademicki
Rok Studiów 2 (Rocznik 2015)
I stopień, stacjonarny, praktyczny
II stopień, stacjonarny, ogólnoakademicki
Rok Studiów 3 (Rocznik 2014)
I stopień, stacjonarny, praktyczny
Pokaż archiwalne kierunki