Zapomniałeś hasła? |

Chemia Techniczna 2016

Poziom kształcenia: I stopień
Liczba semestrów: 8
Typ: stacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Jednostka prowadząca kierunek: Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach
Data rozpoczęcia: 1 października 2016
Plan studiów
Chemia Techniczna
Efekty kształcenia
Kierunkowe efekty kształcenia
Modułowe efekty kształcenia
Sylabusy
Przeglądanie sylabusów
Rok Studiów 2 (Rocznik 2016)
I stopień, stacjonarny, praktyczny
I stopień, niestacjonarny, praktyczny
Rok Studiów 3 (Rocznik 2015)
I stopień, stacjonarny, praktyczny
I stopień, niestacjonarny, praktyczny
Rocznik 2014
I stopień, niestacjonarny, praktyczny
I stopień, stacjonarny, praktyczny
Pokaż archiwalne kierunki