Zapomniałeś hasła? |

Edukacja wczesnoszkolna (w klasach I-III) 2016

Poziom kształcenia: podyplomowe kwalifikacyjne
Liczba semestrów: 3
Typ: niestacjonarny
Jednostka prowadząca kierunek: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Data rozpoczęcia: 1 października 2016
Plan studiów
Edukacja wczesnoszkolna (w klasach I-III)
Efekty kształcenia
Kierunkowe efekty kształcenia
Modułowe efekty kształcenia
Sylabusy
Przeglądanie sylabusów
Rok Studiów 1 (Rocznik 2016)
podyplomowe kwalifikacyjne, niestacjonarny
Rok Studiów 2 (Rocznik 2015)
podyplomowe kwalifikacyjne, niestacjonarny
Pokaż archiwalne kierunki