Zapomniałeś hasła? |

Edukacja wczesnoszkolna (w klasach I-III) 2016

Poziom kształcenia: podyplomowe kwalifikacyjne
Liczba semestrów: 3
Typ: niestacjonarny
Jednostka prowadząca kierunek: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Data rozpoczęcia: 1 października 2016
Plan studiów
Edukacja wczesnoszkolna (w klasach I-III)
Efekty kształcenia
Kierunkowe efekty kształcenia
Modułowe efekty kształcenia
Sylabusy
Przeglądanie sylabusów
Rocznik 2016
podyplomowe kwalifikacyjne, niestacjonarny
Rocznik 2015
podyplomowe kwalifikacyjne, niestacjonarny
Rocznik 2014
podyplomowe kwalifikacyjne, niestacjonarny
Rocznik 2013
podyplomowe kwalifikacyjne, niestacjonarny
Rocznik 2012
podyplomowe kwalifikacyjne, niestacjonarny
Pokaż archiwalne kierunki