Zapomniałeś hasła? |

Biologia (specjalność biologia medyczna) 2016

Poziom kształcenia: I stopień
Liczba semestrów: 6
Typ: stacjonarny
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Jednostka prowadząca kierunek: Wydział Biologii i Biotechnologii
Data rozpoczęcia: 1 października 2016
Plan studiów
Biologia (specjalność biologia medyczna)
Efekty kształcenia
Kierunkowe efekty kształcenia
Modułowe efekty kształcenia
Sylabusy
Przeglądanie sylabusów
Rok Studiów 3 (Rocznik 2016)
I stopień, stacjonarny, ogólnoakademicki
Rocznik 2015
I stopień, stacjonarny, ogólnoakademicki
Rocznik 2014
I stopień, stacjonarny, ogólnoakademicki
Rocznik 2013
I stopień, stacjonarny, ogólnoakademicki
Pokaż archiwalne kierunki